Vannforbruket i Øyer og på Tretten har økt betydelig i løpet av helgen. Vi har nok vann, men vi begynner å nærme oss en grense hvor vi må vurdere vanningsrestriksjoner. Det fine sommerværet ser ut til å fortsette og vi henstiller derfor til kommunens vannabonnenter om å være måteholdne, slik at vi slipper å innføre vanningsrestriksjoner. Unngå vanning på dagen, det meste fordamper i sola. Det er blommer, bær og grønnsaker som behøver vann, grasplen og andre vekster må vi tåle blir litt brunsvidd, det kommer seg att.

Nyt derfor det fine sommerværet med en tørr grasplen.

 

Hilsen Vann- og avløpsavdelingen