Motta og sende meldinger til Helsestasjons- og skolehelsetjenesten.  
Få varsler om planlagte avtaler på tekstmelding eller e-post.
Avbestille avtaler.
 
Dette gjelder også for deg som er gravid: