På bildet er rådets medlemmer foreviget foran Rådhuset.

Flerkulturelt råd 2016 - Utsnitt - Web.jpg

Fra venstre: Asseyr Handulle, Arne Skogli (vararepr.), Ole Hageløkken, Nashiba Ahmed, Lamya Alsafadi, Anne Magnhild Braastad Lie, Saeid Najafi, Ahmed Dashnewerd (vararepr.) og Mari Botterud (leder).

Rådet skal være et samhandlings- og rådgivende organ for kommunen i saker som angår innvandrernes behov og interesser, og rådet skal bidra til:

  • Økt mangfold og inkludering på ulike arenaer

  • Synliggjøring av innvandrernes ressurser

  • Økt bruk av innvandrernes ressurser

  • Økt innsikt og gjensidig forståelse