Denne hendelsen påvirker enkelte beboere i Øyer sogn. Representanter fra Øyer kommune har reist ut og vil få oversikt over situasjonen i løpet av kort tid.

Det er uvisst hvor raskt vannet kommer tilbake.

Mer informasjon kommer så snart situasjonen er avklart.

Eventuelle spørsmål kan rettes til kommunens servicetorg, tlf. 61 26 81 00