Tilbudet gjelder for: 
- 1. dose og 2.dose alle aldersgrupper
- 3.dose/oppfriskningsdose til de som er over 65 år
 
Merk at oppfriskningsdose for de som er over 65 år ikke skal tas før tidligst 5 måneder etter dose nummer 2. 
Det må også være minst en uke mellom denne vaksinen og en eventuell influensavaksine.
 
De som har fastlege i Øyer kommune, har også mulighet til å kontakte sine legekontor.