Øyer legekontor er et kommunalt legekontor, og hovedfokuset vårt gjennom arbeidsdagen skal være å gi pasientene våre en trygg opplevelse, med god og nødvendig helsehjelp. Vi har fått tilbakemeldinger på at dette dokumentet skaper en del uro på venterommet, og det ønsker vi selvfølgelig ikke for pasientene våre. 

Ytringsfriheten står sterkt. Legekontoret skal samtidig være et trygt og godt sted å gå til. Kommunen ønsker at våre offentlige lokaler skal være et nøytralt sted for alle våre innbyggere.

Kommunedirektør Åsmund Sandvik