I 2013 gjennomførte Øyer kommune en innbyggerundersøkelse. Vi vil nå gjennomføre en ny undersøkelse, for å bedre kvaliteten på tjenestene våre og kommunen vi bor i. For å kunne gjøre dette er det viktig for oss å høre erfaringer fra de som bor i kommunen.

Fra midten av mars kommer vi til å sende ut spørreskjemaer til 400 av innbyggerne i kommunen. Deltakelse i undersøkelsen er naturligvis frivillig, men vi håper at så mange som mulig vil svare på undersøkelsen og på denne måten hjelpe oss med å skape et bedre tjenestetilbud til innbyggerne i Øyer kommune.

Spørreskjemaet kan fylles ut på internett eller du kan fylle ut det tilsendte papirskjemaet og sende det per post. Alle svarene blir behandlet anonymt og det hele skjer i henhold til Datatilsynets regler for personvern.

Resultatene fra undersøkelsen vil bli brukt i planarbeid i kommunen og offentliggjort både på internett og i øvrige media.