Vi håper de inviterte har anledning til å sette av noen timer denne kvelden slik at vi i Øyer kommune kan styrker arbeidet med Fritidserklæringen hos oss! 

Alle barn har rett til en god oppvekst med en meningsfull fritid, der de får oppleve mestring, og tilhøre et fellesskap. Forskning og statistikk viser at mange barn ikke deltar i organiserte fritidsaktiviteter på bakgrunn av ulike barrierer; økonomi kan være en årsak til frafall i kommunens aktivitetstilbud. Andelen barn og unge som vokser opp i lavinntektsfamilier er økende. 

Vi inviterer til en tverrfaglig dugnad der vi sammen bruker dialogverktøyet ALLEMED for å skape diskusjon, bevissthet og finne løsninger på hvordan vi i fellesskap kan jobbe for å få alle barn og unge med i fritidsaktiviteter. Les mer på: www.allemed.no 

Har du ikke mottatt invitasjon, men ønsker å delta? Ta kontakt med Hilde Odden Rom, 997 07 025, hilde.odden.rom@oyer.kommune.no