Høringsfrist 28. februar 2024.

Formannskapet behandlet justering av gebyrregulativ 2024 i formannskapet 13. februar 2024, sak 11/24. ENdret gebyrregulativ 2024 legges ut til offentlig ettersyn og behandles i formannskapet og kommunestyret i mars 2024.

Se endret gebyrregulativ 2024

I høringsperioden frem til 28. februar kan innspill til endret gebyrregulativ 2024 sendes til Øyer kommune: postmottak@oyer.kommune.no