Det er organisasjoner som kan søke om inkluderingstilskudd. Informasjon om søknadskriterier, søknadsfrister og søknadsskjema finner dere her.