Det gjøres opptak av møtet, som publiseres i etterkant.