PPT Øyer arrangerer i dag og tre dager utover våren kompetansebygging i tegn til tale som redskap i læring, kommunikasjon-, begrepsbruk- og språkutvikling. Deltakere er barnehager og skoler, samt familier hvor dette er aktuelt.

Her kan du se programmet for kompetansebygging.

Tegnøvelse