Formannskapet vedtok i sak 37/2020 21.04.2020 å bevilge 200 000 kroner til økning av kulturmidler til lag og foreninger, finansiert ved bruk av kommunens disposisjonsfond. Vedtaket er et lokalt tiltak i forbindelse med utbruddet av covid-19.

Retningslinjer for tildeling av koronakompensasjon til frivillige organisasjoner finner du her.

Søknadsskjema finner du her.

Søknadsfrist for ordningen er 15. november 2020.