Formannskapet vedtok i sak 37/2020 21.04.2020 å bevilge 200 000 kronr til økning av kulturmidler til lag og foreninger, finansiert ved bruk av kommunens disposisjonsfond. Vedtaket er et lokalt vedtak i forbindelse med utbruddet av covid-19.

Fordelingen av koronakompensasjonen for 2020 er nå foretatt. Det kom inn 11 søknader om støtte, på til sammen kr. 400 494,-. Med visse justeringer fikk foreningene innfridd 70 % av søknadssummen.