Telefonen er bemannet tirsdag, torsdag og fredag kl. 08:00 til 10:00.

Har du medisinske spørsmål om din helsetilstand, medisiner og vaksinering, må du ta kontakt med fastlegen din.

Vi oppfordrer alle til å lese informasjon på nettsidene våre og følge instrukser i sms som sendes ut, før du ringer.

For spørsmål om selve vaksinen, se våre nettsider og www.FHI.no

Telefonnummer: 476 45 411