Kulturminnefondet er et lavterskeltilbud og det er enkelt å komme i kontakt med de. Ta en telefon, send dine spørsmål på en e-post eller send inn din søknad i dag via det elektroniske søknadssenteret.

Rådgiver for Innlandet er Marianne Magnussen. Kontaktinformasjon med e-post og telefonnummer finner du på Kulturminnefondets hjemmesider.