Han er en foregangsmann og pådriver for det fantastiske arbeidet som utføres med klopping og

turløyperydding på fjellet og ellers i kommunen. I tillegg så arrangerer han, sammen med DNT og for egen del, turer på ukjente og kjente

turveier for og i hele kommunen. Utdelingen vil skje i forbindelse med junidagene i prestegården lørdag 10. juni kl. 12.00