Hopp til hovedmenyen på siden Hopp til hovedinnholdet på siden

Kulturskole - opptak

Generelt om tjenesten

Tema

- Kultur og fritid

Beskrivelse

Kulturskolen er et musikk- og kulturfaglig tilbud. Tilbudet er organisert i tilknytning til skoleverket og kulturlivet ellers.

Målgruppe

Elever i grunnskolen og videregående skole.

Kriterier/vilkår

Når du søker om opptak, har du krav på å få et skriftlig vedtak fra kommunen. Selv om du ikke har rett til å motta et tilbud, må kommunens avgjørelse om tildeling av plass være saklig begrunnet.

Brosjyrer, dokumenter, kart og lignende

Norsk kulturskoleråd
aaa

Lover og forskrifter

Alle kommuner skal alene eller i samarbeid med andre kommuner ha et musikk- og kulturskoletilbud til barn og unge. Se opplæringslova § 13-6 Musikk- og kulturskoletilbod

Lover

Forvaltningsloven
Opplæringslova

___

Skjema

Saksbehandling

___

Kontaktinformasjon

Kontaktavdeling

Avdeling:Øyer kulturskole
Telefon:61 26 81 00
Postadresse:Kongsvegen 325 2636 ØYER
Besøksadresse:Hundervegen 76 2636 ØYER

Ansvarlig enhet

Avdeling:Sektor kultur og fritid
Telefon:61 26 81 00
Epost:postmottak@oyer.kommune.no
Postadresse:Kongsvegen 325 2636 ØYER
Besøksadresse:Kongsvegen 325 2636 ØYER
Åpningstid:8.00-15.00

Kontaktpersoner

Navn:Jon Arne Johansen
Tittel:Kulturskolerektor
Telefon:61 26 81 47
Mobil:934 49 803
Epost:jon.arne.johansen@oyer.kommune.no

Andre opplysninger

Oppdatert:2018-02-27 09:49