Øyer kommune har anskaffet Tilskuddsportalen med tilgang for alle lag og foreninger i kommunen. Portalen organiserer over 1500 ordninger med tilskudd som lag og foreninger kan søke på, som kan gi tilgang til mange titalls millioner kroner. Gjennom portalen kan du sette opp varsel om når ordninger har søknadsfrist, når det skal rapporteres og mer. Portalen inneholder kalender med søknadsfrister, katalog hvor tilskudd er sortert på tema, nyhetsoppdatering fra tilskuddsforvalterne, verktøy for å søke direkte i databasen, støtte for å bli oppdatert på søknadsfrister eller andre frister man selv definerer i systemet,

Alle lag og foreninger som er registrert i Frivillighetsregisteret i Brønnøysundregisteret logger seg direkte inn i portalen ved å bruke organisasjonsnummer. Andre foreninger må verifiseres av Øyer kommune, alt foregår gjennom portalen. Registrering og innlogging via www.tilskuddsportalen.no 

Det gjennomføres kurs i bruk av portalen, samt tips til søknadsskriving, tirsdag 5. desember kl. 18.00 - 20.00 på Øyer samfunnshus. Alle lag, foreninger og andre interesserte kan stille til kurs, maks 2 personer pr. forening. Påmelding innen 4.12.17 til frode.fossbakken@oyer.kommune.no