Kommunalsjefgruppen i Helseregion Sør-Gudbrandsdalen søker etter regional samhandlingskoordinator i Helseregion Sør-Gudbrandsdalen i 100 % stilling, med tiltredelse snarest. 

Helseregion Sør-Gudbrandsdalen er et interkommunalt samarbeid om primærhelsetjenester. I samarbeidet inngår Nord-Fron, Sør-Fron, Ringebu, Øyer, Gausdal og Lillehammer kommuner. Helseregionen har samarbeidsavtaler på legevakt, KAD, intermediærplasser, FACT-team, miljørettet helsevern, felles elektronisk pasientjournal (EPJ), frisklivssentral og koordinering psykisk helse/rus. Videre er det opprettet nettverk innenfor ernæring, kreft, rehabilitering, demens og velferdsteknologi.

Samarbeidet ledes av styringsgruppa i Helseregionen sør-Gudransdalen som består av kommunalsjef fra alle kommunene. Regional samhandlingskoordinator rapporterer til kommunalsjef som har personalansvaret for stillingen.

Se hele utlysningen her.