Gudbrandsdal Energi-konsernet bidrar til lokal utvikling, tar miljøansvar og er en bidragsyter til at Norge skal bli verdens første fullelektriske samfunn. Gudbrandsdal Energi konsernet ønsker å bidra til gode oppvekstsvilkår, trivsel og bolyst i eierkommunene våre, og støtter aktiviteter spesielt rettet mot barn og unge. Søkerne bør ha sin virksomhet i en av de fire eierkommunene våre – Øyer, Ringebu, Sør-Fron eller Nord-Fron.

Den 1. oktober er det søknadsfrist for støtte til lag og foreninger.

Link til søknadsskjema her: https://geholding.no/lokal-stotte/