Velkommen til frivillig lunsj (dugurd).

Vi treffes og tar en prat og litt mat over en kaffekopp og har det litt sosialt.
 

  • Vi veksler erfaringer.
  • Norsk trening i samarbeid med Røde Kors. Oppsummering fra vinteren.
  • Klarer vi å få til en liten parsellhage i Øyer. Vi trenger et par som kan «drifte».
  • Utstyrsbank for fritidsutstyr. I samarbeid med Øyer-Tretten LIONS Klubb kan dette bli en realitet. Har vi frivillige som vil være med på å bemanne utstyrsbanken?

Frivilligsentralen har behov for:

  • Besøksvenner.
  • Aktivitetsvenner for personer med demens.
  • Ledsagere som kan bistå beboere på Bakketun og Øyer Helsehus til butikk, lege og andre ærender.
  • Assistent/vikar for trim på Bakketun.

 

Spørsmåls runde.

Hvis du kjenner noen som kanskje vil være med som frivillig eller bare vil høre, så be de med på dugurd.

Frivillig lunsjen/dugurden bruker vi som en sosial arena og for å bli bedre kjent med hverandre samt føler at vi er FRIVILLIG TEAMET her i bygda.

 

VELKOMMEN

 

Trond Erik, Karen-Inger og Astrid