Her er presentasjonsen til Thor Westergård Bjørlo, framlagt i formannskapsmøtet 14.5.19: