«Bykar stram, på gata går fram, trur han skal oss læra.  Men ikkje eg…» heiter det i songen.  

 

Mange flytta frå bygdene inn til hovudstaden på slutten på 1800-talet og utover på 1900-talet. Gudbrandsdalslaget var dølenes lag i Oslo og i år er det 100 år sidan laget vart stifta.  Laget vart nedlagt 2013, og Stiftinga G-kultur forvalta arven etter Gudbrandsdalslaget, no i februar legg G-kultur ned. 

 

 Arr.: Øyer Tretten historielag og Øyer bibliotek