Arbeiderpartiet  11 
Høyre   4
Kristelig folkeparti   1
Senterpartiet   8
Sosialistisk venstreparti   1
Venstre   0

Arbeiderpartiet:

Brit Kramprud Lundgård

Arne Finn Brekke

Arne Skogli

Ole Hageløkken

Lisa Kramprud

Marianne Stenersen

Elin Heidi Slåsletten

Magnar Bjørke

Inger Synnøve Bratt

Zeljana Bojcic

Eva Jensvoll

Høyre:

Mari Helene Botterud

Roar Øien

Anne Kristine Aronsveen

Bjørner Killi

Kristelig folkeparti:

Arnfinn Gillebo

Senterpartiet:

Marthe Lang-Ree

Steinar Grimsrud

Jon Halvor Midtmageli

Stein Plukkerud

Birgit Wasrud

Laila Anette Jonassen Skåden

Håvard Granskogen

Lars Høvren

Sosisalistisk venstreparti:

Nisveta Tiro