Problemer med lokalitetene den siste tiden kombinert med lav medlemsoppslutning fører dessverre til at tilbudet nå legges ned. Mekkeklubben har vært et godt tiltak for ungdom som i viss grad ikke har hatt andre tilbud i kommunen. Stram kommuneøkonomi og lite handlingsrom innenfor ungdomsarbeidet gir ingen åpning for andre løsninger i denne omgang.