Norsk Kulturarv er en ideell stiftelse stiftet som jobber med praktiske tiltak knyttet kulturarven under visjonen «vern gjennom bruk». Norsk Kulturarv har ca. 100 private medlemmer, ca. 500 næringsmedlemmer og 100 medlemskommune.  Stiftelsen deler også ut det nasjonale kvalitetsmerket Olavsrosa.

Norsk Kulturarv inviterer nå særlig barn og unge i Øyer til å delta på aksjonene rettet mot målgruppen. Norsk Kulturarv står bak prosjektet Rydd et kulturminne hvor skoler og lag og organisasjoner som engasjerer barn og unge kan søke om tilskudd på kr 4.000,-  Det de må gjøre i retur er å rydde og gjøre det et kulturminne i kommunen mer tilgjengelig. Gjennom Rydd et kulturminne har barn og unge landet over ryddet over 2000 kulturminner landet over. I 2012 ble Rydd et kulturminne tildelt Europa Nostra-prisen. Norsk Kulturarv vant prisen i kategorien Utdannelse, trening og bevisstgjøring, og ble valgt i konkurranse med 39 andre kandidater fra hele Europa. Prosjektet ble også den første norske vinneren av EU-kommisjonens Grand Prize for arbeidet.

I tillegg til Rydd et kulturminne driver Norsk Kulturarv også prosjektet Norsk Smaksskule – et nasjonalt matkulturprosjekt med fokus på sensorikk, smak og mat- og måltidskultur. Prosjektet har de siste ti årene kurset ca 1400 skole- og barnehagelærere og besøkt over 300 skoler og barnehager landet over. Norsk Smaksskule ble i 2019 nominert til Embla Nordic Food Awards. I 2022 skal Norsk Smaksskule sammen med Maihaugen drive et matkulturprosjekt kalt Barnas matfat i Innlandet, hvor man sammen med 9. klassingene i fylket skal dokumentere, tilberede og presentere «innlandsk» matkultur.

- Det at Øyer kommune blir med i det vi liker å kalle det kommunale «dugnadslaget for kulturarven» er svært gledelig. Vi håper særlig skole, lag og organisasjoner for barn og unge vil kjenne sin besøkelsestid og hente ut de mulighetene som ligger i samarbeidet for øyværingene, sier kommunikasjonsansvarlig i Norsk Kulturarv, Tor Valdvik.

Kulturarven vår er en viktig del av vår historie og vår identitet. Jeg håper vårt medlemskap i Norsk Kulturarv skal gi oss både verktøy og muligheter til å øke bevisstheten og kunnskapen rundt dette slik at vi blir enda mer stolte over å være Øyværinger sier ordfører i Øyer, Jon Halvor Midtmageli.