Hvem kan søke?

  • Arrangement som finner sted i Lillehammer, Øyer og Gausdal.

  • Arrangementet skal være av internasjonal eller nasjonal karakter ift. deltakelse eller oppmerksomhet.

  • Midlene er utviklingsmidler

  • Nye, årlige arrangement og arrangementer der flere aktører samarbeider er særlig ønsket

  • Prosjekter med en tydelig bærekraftprofil vil være særlig velkomne.

  • For retningslinjer, søknadsskjema mm. se http://www.lillehammer.no/arrangementsstoette.283314.no.html 

 

Informasjonsskriv

Søknadskjema 

Søknadsfrist: 20. september 2019

Lurer du på noe?