Det er tid for å finne kandidater til årets Folkehelsepris, og vi oppfordrer dere til å tenke på verdige kandidater til Folkehelseprisen 2022. Det er mange som fortjener denne hederen, og du/dere kan bidra til å fremme en kandidat i eget nærmiljø/i fylket som fortjener en takk for innsatsen.

Nasjonalforeningens Folkehelsepris er et kunstverk laget av Gunilla Holm Platou.
I tillegg vil Innlandet fylkeskommune, som også jobber målrettet med fokus på folkehelse, påskjønne prisvinner med en gavesjekk på kr. 10 000,-. 
 
Prisen vil bli delt ut i forbindelse med Nasjonalforeningen Innlandet sitt fylkesårsmøte på Gjøvik 23.-24.april.
 
 
Kriterier for utdeling av Folkehelseprisen: 
Prisen bør gis til noen som:
Bidrar til/tilrettelegger for økt fysisk aktivitet i nærmiljøet
Bidrar til sosial støtte, nettverk og aktivitet som skaper trivsel og livskvalitet
Bidrar til gode nærmiljøer
Bidrar til inkludering og bekjempelse av utenforskap
Skaper generasjonsmøter og aktiviteter på tvers av generasjoner
Har hatt stor betydning for folkehelsa og sosiale forhold i nærmiljøet
 
Idrettslagene deler ut egne priser, så vi tenker folkehelse i et videre perspektiv.
 
 
Frist:  Forslag på kandidater må være Nasjonalforeningens fylkeskontor i hende innen 17.februar 2022.
Forslag som ikke er innkommet innen fristen vil ikke bli vurdert.
 
Forslag med begrunnelse sendes til:
Nasjonalforeningen for folkehelsen
Fylkeskontoret for Innlandet
Kornsilovegen 54
2316 Hamar