Hvem kan søke?
Private eiere, selskap, veilag og foreninger, personer med leiejord, tomtefestere og andre rettighetshavere kan søke om erstatning. Søknadsfristen er tre måneder etter at skaden oppsto.

Hva kan erstattes?
Statens naturskadeordning kan gi erstatning for skader på

  • veier og broer
  • jordbruks- og skogsareal
  • kaier/ moloer av stein/ betong
  • skog - forårsaket av flom og skred
  • andre byggverk som ikke dekkes av vanlig forsikring

Hvordan søker jeg på naturskadeordningen?
Det er landbruksdirektoratet som behandler søknadene og på deres hjemmeside finner du informasjon om ordningen og søknadsskjema.
Søknadsskjema naturskadeordningen finner du her Naturskadeordningen - Landbruksdirektoratet

Dokumentasjon
Det er viktig med god dokumentasjon på skadeomfanget. Husk derfor å ta bilder, vis kart over området. Har du bilder fra før skaden er dette et pluss.
Les mer om dokumentasjon av skadene her Dokumentasjon av skadene

Har du spørsmål eller trenger hjelp til å søke?
Ta direkte kontakt med landbruksdirektoratet:
Telefon: 78 60 60 00
E-post: postmottak@landbruksdirektoratet.no
Spørsmål og svar om naturskade ordningen finner du her Naturskadeerstatning etter "Hans" - Landbruksdirektoratet

Hvis du har en skade som ikke dekkes av naturskadeordningen, ta kontakt med forsikringsselskapet ditt.