Stortinget vil 21. desember vedta at alle som mottar økonomisk sosialhjelp skal få 1000 kroner ekstra for å dekke økte kostnader. I tillegg vil det bli gitt 1000 kroner pr. barn og ytterligere 1000 kroner til stønadsmottakers samboer/ektefelle med felles forsørgelsesplikt.
NAV Øyer utbetaler 1000 kroner ekstra til alle som har mottatt økonomisk sosialhjelp i desember. Denne utbetalingen vil bli gitt uten ny søknad, og overføres til konto innen torsdag 22. desember.  
R 7yUmiJZCEC 2FIFoKQbQUgmgpBNFSCKKlEERLIYiWQhAthSBaCkG 0FIL 8A 7tiuFdtixxCAAAAAElFTkSuQmCC