Tema for møtet er migrasjon og flerkulturelt arbeid og det gis også en introduksjon til opplegget for norsktrening. Det er anledning for de som er interessert å melde seg som frivillige til norsktrening denne kvelden. Tidspunkt kommer senere, men merk deg datoen allerede nå.

Røde kors er ansvarlig for aktiviteten, i samarbeid med frivilligsentralen og biblioteket.