Brua ble åpnet for myke trafikanter den 23. juni.

Fra 30. juni kan kjøretøy med totalvekt inntil 60 tonn også kjøre på brua, som binder sammen øst- og vestsida av tettstedet Tretten.

Artikkel på Innlandet fylkeskommune om bruåpninga finner du her.