Kulturlandskapet inn i Øyer fra syd er i endring. Avskogingen som skal gi plass til deponier for overskuddsmasse fra ny E6 er i ferd med å klargjøres. Hele landskapet mellom nåværende E6 og Dovrebanen har endret karakter, fram kommer den vel 300 år gamle husmannsplassen Teinlagsvea.

Om noen måneder er denne husmannsplassen sammen med 11 eiendommer i nærområdet sanert. Derfor viktig å dokumentere historiske bilder slik Bjørn Karlsen har foreviget fra sin drone.

Forfatter: Simen Ensby