Her er Anita Mikkelsen Bleka avbildet sammen med Helene Strøm Kraabøl og Sandra Klophus ved korttidsavdelingen.

Ny fagarbeider.jpg
Fotograf: Ingrid Rugsveen