Hun gleder seg til de neste 4 årene og lover at hun skal gjøre alt hun kan for at vi skal ha en så god kommune som mulig. Der alle kjenner trygghet og har det bra. 

De første hektiske dagene er unnagjort, men det er fortsatt en del som gjenstår før hun er oppe på nye e-postadresser med videre. 

Hun ønsker god dialog med ansatte og innbyggerne i kommunen og vil komme tilbake med mer informasjon når hun får rigget seg til.