Jon Arne har sin utdanning fra Rogaland Musikkonservatorium. Han har siden 1993 vært rektor for kulturskolen. Han har ett års etterutdanning i Ledelse fra Norges Musikkhøgskole. 
 
«Jon Arne har en god og lang ledererfaring, og kan vise til gode resultater ved å ha bygget opp kulturskolen over mange år. Jon Arne har et sterkt engasjement for kulturfeltet i kommunen, og vi er veldig glad for at Jon Arne har takket ja til utfordringen» sier  kommunedirektør Åsmund Sandvik. 
 
Tidligere leder for Kultur og fellestjenester, Eli Eriksrud, gikk av med pensjon 1. februar, men har sagt ja til å hjelpe til frem til ny kommunalsjef for HR og organisasjonsutvikling er på plass.
 
«Eli har gjort en fantastisk jobb, og vi vil takke henne for innsatsen for kommunen gjennom de siste 22-år. Eli har hatt flere ulike stillinger, hvor hun har blant annet fungert som rådmann, og har opparbeidet seg en unik organisasjonsforståelse. Eli vil bli dypt savnet, men vi er takknemlig for at hun vil hjelpe oss i en overgangsfase» sier Sandvik.