Åpningstid og telefontid på servicetorget blir endret til kl.09.00 -14.00 alle dager.