Kommunestyret vedtok i august å flytte fastlegekontoret til nye lokaler. Dette er lokaler som skal bygges i Øyer sentrum. Kommunes private fysioterapeuter, Øyer Fysikalsk Institutt, er invitert med i denne flytteprosessen.

Byggeprosessen er planlagt ferdigstilt 01.04.2017.

Du kan lese mer om nye Øyer legesenter her: Legesenter Øyer 2017