Plantebrett 2

Øyer helsehus har fått plantebrett i gave fra Statsforvalteren, bestående av 24 grønnsaker 😃 

                «Statsforvalteren i Innlandet ønsker gjennom sitt arbeid med Inspirasjonskorpset å gi noe tilbake til kommunene som takk for god innsats og godt samarbeid gjennom koronapandemien.
Vi håper at de gjennom plantedyrkingen vil skape gode samtaler, hyggestunder og fremkalle gode minner, og at dyrkingen vil gi resultater gjennom egenproduserte grønnsaker.  
Vi håper at denne gaven kan være med på å sette fokus på våre eldre og at vi sammen kan gi noe tilbake til den generasjonen som har dyrket og bygget landet til slik det er i dag. 
Måtte spirene som vokser og gror spre livsgnist og glede!»

Disse plantene har i dag blitt plantet i diverse kasser i hagen og på balkonger på helsehuset 😊
Målet vårt med grønnsaksplantene er «gode øyeblikk» og at sluttproduktene skal kunne tilberedes på en eller annen måte 😊

Vi gelder oss til å følge spiringen og forhåpentligvis kunne smake på resultatet utpå høsten!