Kommunal Rapport har sett på 10 forskjellige spørsmål fra nasjonal kartlegging i 2014.

Spørsmålene er om kommunens tjenester til personer med demens. Her kan nevnes demensteam, dagaktivitetstilbud og tilrettelagte botilbud for personer med demens. Om kommunen har demensplan er også tatt med.

Øyer fikk 8 poeng av 10 mulige. Dette er gode poeng for vår kommune. Vi er da på en delt 19. plass av landets 428 kommuner.  

Bokollektiv og mulighet for en forsterket enhet er planlagt i nye Øyer Helsehus. Dette er de to tilbudene som gjorde at vi ikke fikk full pott på demensbarometeret!

Planleggingsmøte PLO kompr..jpg

Bilde fra planleggingsmøte.