Retningslinjene viser hvilke tiltak det kan søkes på, og hvilke kriterier som gjelder.

Det er formannskapet i Øyer som er vedtaksmyndighet for fondet, og landbrukskontoret er saksbehandler.

 

Det er ikke utarbeidet eget søknadsskjema for 2023 for fondet, så dette er punkter som er nødvendige i søknaden:

  • Navn, gårds-/bruksnummer og evt. org.nr.
  • Kontonummer
  • Hvilket tiltak som omsøkes
  • Beløp og begrunnelse

Søknad sendes innen 1. august til:

e-post: landbrukskontoret@gausdal.kommune.no

Post: Landbrukskontoret i Lillehammer-regionen, Vestringsvegen 8, 2651 Østre Gausdal