I forbindelse med ferieavvikling for leger og helsesekretærer både i Øyer og på Tretten har vi valgt å samkjøre de to legekontorene for å få et optimalt og tilfredsstillende tilbud til alle i bygda. Dette har blitt gjort i flere år.

I en 4-ukers periode, ukene 27-30  vil det kun være åpent på nye Øyer legekontor. Telefoner til Tretten legekontor vil bli viderekoblet til Øyer.

Vi minner om at det er mulig å bruke sms-tjeneste ved enkelte henvendelser til legekontoret, se http://www.oyer.kommune.no/timebestilling.307179.no.html for mer informasjon.