Øyer er en Friluftslivets år kommune og vil fremover arbeide for å gi friluftsliv økt oppmerksomhet, samt jobbe for varige resultater i form av økt deltakelse i friluftsliv i alle deler av befolkningen.

 

Kommunen vil støtte opp om lokale arrangement og aktiviteter i Friluftslivets år, vektlegge hensyn til friluftsliv i kommunens planarbeid og stimulere kommunens barnehager og skoler til å bruke naturen til leik og læring. Kommunen satser også på stien som aktivitetsanlegg.

 

Gjennom 2015 blir det merket og skiltet ruter til 10 utsiktsmål for hverdagsturer for å bruke friluftsliv som et positivt virkemiddel i folkehelsearbeidet vårt. Ordføreren blir turleder på en åpen tur i løpet av sommeren og stiller gjerne opp til bålsamtale eller annet møte med friluftsorganisasjoner i kommunen.


Vi ønsker god tur.

 

Logo - Friluftslivets år_200x64.jpg