Formannskapet behandlet i møte 16. februar betalingssatser for SFO og kommunale gjennomgangsboliger, som inngår i kommunens gebyrregulativ. 
Foreslåtte satser legges ut til offentlig ettersyn før endelig vedtak i kommunestyret 25. mars. 

Foreslåtte satser framgår her: 

Det vises til saksutredning og protokoll for de to gebyrområdene: Protokoll sak 18/21 - Protokoll sak 16/21
Sak 16/21 Foreldrebetaling i skolefritidsordningen 
Sak 18/2021 Gebyrregulativ 2021 –justering husleiesatser 

Merknader til de foreslåtte gebyrene kan sendes Øyer kommune innen 12. mars 2021.