Ordfører Brit Kramprud Lundgård klippet onsdag den oransje snoren foran nye Øyer legekontor og markerte offisielt at legekontoret er åpnet. Det har vært drift i de nye kontorene siden juni, da Øyer legekontor flyttet inn. Øyer fysioterapi flytter inn i sine nye lokaler i løpet av høsten.

På vegne av gjengen på Øyer legekontor fikk Torben Buch overakt en symbolsk nøkkel, et nøkkelkort, av ordføreren.

En liten omvisning i lokalene og nydelig kake avsluttet den hyggelige åpningen.

 

Vi ønsker bygdas innbyggere velkommen til de nye lokalene!