I Øyer kommune prioriterer vi å være i forkant når det gjelder å møte fremtidige utfordringer innen helse og omsorg. Vi tror på å tenke offensivt for å sikre et godt helsetilbud for våre innbyggere. Ved å kombinere velferdsteknologi med et menneskelig og empatisk perspektiv ønsker vi å skape et tilbud som passer den enkeltes behov og livssituasjon. For å klare dette trenger vi kompetente og engasjerte pleiere.

Selv om vi allerede har mange flotte medarbeidere hos oss, har vi alltid plass til flere!

Planlegging og tilpasning av arbeidstid

Vi tar i bruk ulike tiltak for å forberede tjenestene for fremtiden. Ved Øyer helsehus planlegger demensavdelingene å innføre årsplaner mot slutten av året. På denne måten kan vi allerede før året har startet dekke opp noe av fraværet ved å ansette fast i stillinger. I tillegg kan den enkelte pleier tilpasse jobbingen gjennom året etter aktiviteter man ellers har.  Vil du delta på korøvelser mandager? Eller se LIKs hjemmekamper? 

Da kan årsplanen være det rette for deg!

Erfaringer med økt grunnbemanning

På langtidsavdelingene ved Øyer helsehus har de testet ut økt grunnbemanning med positive resultater. Ekstra pleiere er ansatt ut over den vanlige bemanningen for å kunne dekke inn fravær tidlig. På denne måten har de dekket inn fravær allerede når fraværet kommer. Det lager også rom for å kunne komme på jobb selv om formen ikke er helt 100 %. 

Korttidsavdelingen og hjemmebaserte tjenester tilbyr varierte oppgaver og muligheten til å håndtere ulike pasientsituasjoner. Samarbeidet mellom disse tjenestene er svært viktig. Det, sammen med tildelingsarbeidet, er en stor del av grunnen til at Øyer kommune ikke hadde pasienter som lå lenger enn nødvendig på sykehuset i 2023.

Personalet jobber i en todelt turnus både på dag og kveld. Et dedikert nattevaktteam sikrer kontinuerlig tjenesteleveranse til både Øyer helsehus og hjemmebaserte tjenester, og jobber som et samkjørt team gjennom natten.

Ressursteam

Vi ser på muligheten for å opprette et ressursteam ved Øyer helsehus og hjemmebaserte tjenester. Her setter vi da sykepleiere og vernepleiere på egne vakter utenfor grunnbemanningen på kveld og helg. På denne måten kan de bistå inn på kompliserte situasjoner, veilede kollegaer og hjelpe til om det er avdelinger som har det hektisk. Med andre ord, en ekstra ressurs for at arbeidsdagene skal bli så gode som mulig og kunne ta det uforutsigbare.

Bli en del av vårt lag!

Vi satser på deg som ansatt hos oss og ønsker å tilpasse oss din livssituasjon. Er du i en livsfase der det å komme akkurat tidsnok på dagvakten er vanskelig, så finner vi nok en løsning på dette. Ønsker du heltid, så er Øyer kommunen stedet for deg. I 2023 fikk 21 pleiere i disse tjenestene økt stilling til nettopp den stillingsprosenten de ønsket. Hovedgrunnen til at vi nå lyser ut en rekke stillinger, er at Øyer kommune ønsker å være offensive med blant annet årsplan og ressursteam. Det betyr at vi trenger nettopp DEG til å være en del av laget som skal forme fremtiden for helse og omsorg i Øyer kommune.

Møt oss på Rådhuset

Er du nysgjerrig på å jobbe hos oss? Har du noen spørsmål? Den 3. april fra kl. 16 til 17 er flere av oss tilgjengelige på rådhuset i Øyer. Du trenger ikke å melde deg på, bare møt opp om du er interessert i en prat. Kan du ikke møte, men har spørsmål, ring eller send en sms til 988 24 118.

Se alle våre ledige stillinger som er nye nå.