OPPHEVELSE AV AKSELLASTRESTRIKSJONER

Aksellastrestriksjonene som ble innført på kommunale veger fra 1.4.2017, oppheves med virkning fra 15.5.2017 kl. 6.00, med unntak av Bjørnstadvegen. For Bjørnstadvegen oppheves aksellastrestriksjonen fra 29.5.2017 kl. 06.00.