Aksellastrestriksjonene som ble innført på kommunale veger fra 05.04.2018, oppheves med virkning fra 16.05.2018 kl. 06.00, med unntak av Bjørnstadvegen.
For Bjørnstadvegen oppheves aksellastrestriksjonen fra 29.05.2018 kl. 06.00.