Innførte aksellastrestriksjoner for kommunale veger i Øyer, oppheves fra og med mandag 18.05.2020 kl. 07.00.

 

Unntatt er KV 4150 Bjørnstadvegen. Oppheving av aksellastrestriksjone for denne vegen vil bli kunngjort senere.